τροχο-ποιός

[1154] τροχο-ποιός, Räder machend, ὁ τροχοποιός, der Radmacher (?).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1154.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: