τρυγήσιμος

[1155] τρυγήσιμος, ον, lesbar, zur Ernte od. Weinlese reif, E. M. 271, 32.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1155.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: