τρυλλίζω

[1156] τρυλλίζω, auch τρυλίζω, = ϑρυλλίζω, Hippocr., zw.; bes. von der Stimme der Wachteln, Poll. 5, 89. Vgl. auch τρύζω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1156.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: