τρυφάλεια

[1156] τρυφάλεια, , der Helm; häufig bei Hom. und Hes.; τρίπτυχος Il. 11, 352; αὐλῶπις 13, 530. 16, 795; ἵππουρις 19, 380; λευκόλοφοι Ar. Ran. 1014. Nach den alten Erkl. statt τριφάλεια, mit drei φάλοις, wogegen Buttm. Lexil. II, 250 bemerkt, daß τρυφάλεια nie ein Beiwort eines besondern Helms, sondern der gew. Name für alle sei und es deswegen von τρύω ableitet, ein Helm mit einem zur Aufnahme des Busches durchbohrten Bügel, im Ggstz von καταῖτυξ. Vgl. noch Heinr. Hes. Sc. 197.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1156.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: