τρωγάλια

[1158] τρωγάλια, τά, Früchte und andere Speisen, die man bes. beim Nachtische roh ißt, Knupperwerk, Nüsse, Mandeln u. dgl., Ar. Pax 756 Plut. 798 u. Folgde; bei Pind. frg. 94 (Ath. XIV, 641 e) auch im sing., τρωγάλιον γλυκύ.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1158.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: