τρωπάω

[1158] τρωπάω, poet. verstärkt statt τρέπω, drehen, kehren, wenden, verändern; ἥτε ϑαμὰ τρωπῶσα χέει πολυηχέα φωνήν, Od. 19, 521, sehr bezeichnend von dem Gesange der Nachtigall; – med. sich wenden, sich umkehren, πάλιν τρωπᾶσϑαι, Il. 16, 95; ὁτὲ δὲ τρωπάσκετο φεύγειν, 11, 568; πρὸς δὲ πόλιν τρωπῶντο, Od. 24, 536.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1158.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: