τρύζω

[1155] τρύζω, girren, knurren, murren, schwirren; bes. von der Stimme der Turteltaube, Poll. 5, 89; eben so von Schwalben, jungen Vögeln, Cikaden u. a. Thieren; ὀλολυγὼν τρύζεσκε Theocr. 7, 140; τρύζει Agath. 25 (V, 292); vgl. Arat. Dios. 216; auch vom Gurren im Leibe, Hippocr.; von Menschen = murmeln, brummen, als Ausdruck des Unwillens, ὡς μή μοι τρύζητε παρήμενοι, Il. 9, 311; auch vom geschwätzigen Gemurmel bei einer großen Menschenmasse. Vgl. übrigens τρίζω u. τρύω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1155.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: