τρύπημα

[1156] τρύπημα, τό, das Gebohrte, gebohrtes Loch, übh. = τρύπη; Eupol. bei E. M. 726, 54; in der Flöte, Nicom. arithm. 2, 27; νεώς, Ar. Pax 1200, Ruderlöcher; auch die Bohrspäne. – Bei Ar. Eccl. 624 im obscönen Sinne, wie auch Hermog. aus Dem. in Neaer. anführt ἀπὸ τριῶν τρυπημάτων τὴν ἐργασίαν πεποιῆσϑαι.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1156.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: