τρύφαξ

[1156] [1156] τρύφαξ, ακος, ὁ, ein Schwelger, Hippodam. bei Stob. flor. 43, 94.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1156-1157.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: