τρήρων

[1138] τρήρων, ωνος, ὁ, ἡ, furchtsam, flüchtig, schüchtern, scheu; bei Hom. stets Beiwort der wilden Tauben, πέλειαι oder πελειάδες, Il. 5, 778. 22, 140 u. sonst; vgl. Ar. Pax 1032 Av. 575.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1138.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: