τρώγω

[1158] τρώγω, fut. τρώξομαι, Ar. Ach. 771; aor. ἔτραγον, selten ἔτρωξα, wie κατατρώξαντες Timon. frg. 7; aor. pass. ἐτράγην (verwandt mit τρύω); – nagen, knuppern, essen, fressen, bes. rohe Speisen; Hom. von den Maulthieren, τρώγειν ἄγρωστιν, Od. 6, 90; Her. 2, 37 sagt τοὺς γενομένους κυάμους οὔτε τρώγουσι οὔτε ἕψοντες πατέονται, weder roh noch gekocht essen; vgl. 1, 71. 2, 92. 4, 177; später bes. vom Nachtisch, Nüsse, Mandeln knacken, naschen, Ar. u. A.; allgemein, πίνειν καὶ τρώγειν, Dem. 19, 197; Folgende; δύο τρώγομεν ἀδελφοί, Pol. 52, 9, 9, wir leben zusammen. – Vgl. B. A. 114.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1158.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: