τρώξανον

[1158] τρώξανον, τό, 1) was beim Fressen des Viehs aus der Krippe fällt, Abfall, VLL. – 2) dürres Holz, dürres Gezweig oder Reisig, Theophr., auch τραύξανον u. τραύσανον geschrieben.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1158.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: