τρώω

[1159] τρώω, einfachere Stammform von τιτρώσκω, verwunden, aber in der allgemeinen Bdtg von βλάπτω, verletzen, schaden, οἶνός σε τρώει μελιηδής, ὅςτε καὶ ἄλλους βλάπτει, Od. 21, 293, der Wein schadet dir, bethört dich, vgl. Callim. Dian. 133; fut. u. die übrigen tempp. s. unter τιτρώσκω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1159.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: