τρᾱχών

[1136] τρᾱχών, ῶνος, ὁ, rauhe, harte, steinige Gegend, D. Hal. 17, 5; Luc. vrbdt πέτραις καὶ τραχῶσι, V. H. 2, 30.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1136.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: