τρῡπάω

[1156] τρῡπάω, bohren, durchbohren, Od. 9, 384 u. Folgende; nach Thom. Mag. nicht attisch; findet sich aber Plat. Crat. 327 e 388 a Theag. 124 b; τὰ ὦτα τετρυπημένος, Xen. An. 3, 1, 31; bes. war es der officielle Ausdruck bei Verurtheilungen durch die Richter, ἡ ψῆφος ἡ τετρυπημένη, im Ggstz von πλήρης, Aesch. 1, 79; Luc. bis acc. 35; ἐτετρύπητο ἔξοδος, Alex. 16; Timon. 18; im obscönen Sinne, wie περαίνω, Antist. 2 (Plan. 243).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1156.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: