τρῡπαν-οῦχος

[1156] τρῡπαν-οῦχος, , der Griff, das Heft am Bohrer, Poll. 10, 146.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1156.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: