τρῡσί-βιος

[1156] τρῡσί-βιος, das Leben aufreibend, erschöpfend, es kärglich u. mühselig machend, Ar. Nubb. 420 γαστήρ; – bei Poll. 6, 27 Ggstz von ἁβροδίαιτος, kärglich lebend.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1156.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: