τρῦχος

[1157] τρῦχος, τό, das Abgerissene, Abgeriebene, Abgetragene; bes. ein abgerissenes, zerlumptes, zerfetztes Kleid, Lumpen, Fetzen, Soph. frg. 843; τρύχει πέπλων ἐξομόρξασϑαι δάκρυα, Eur. El. 501; Ar. Ach. 393; γηραλέον νεφέλας, Antp. Sid. 17 (VI, 109); λίνων γηραιὰ τρύχη, Philp. 8 (VI, 117); – auch ein Trauerkleid, Eur. Phoen. 325 (πένϑιμα τρύχη D. Hal. 8, 41); weil es gew. Ausdruck der Trauer war, die Kleider zu zerreißen; – übh. Stück, Bruchstück, Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1157.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: