τρῶμα

[1158] τρῶμα, τό, ion. statt τραῦμα, 1) Wunde, ἀπὸ τοῦ τρώματος ἀποϑνήσκειν, ἐκ τῶν τρωμάτων τελευτᾶν, Her. 2, 63. 3, 29. 64. 78 u. öfter. – 2) auch von leblosen Dingen, Beschädigung, Verletzung, z. B. von Schiffen, Her. 6, 16. – 3) übh. Schaden, Verlust, bes. Unglück im Kriege, Niederlage, Her. 4, 160. 5, 121. 6, 132. 7, 236 u. sonst. – Vgl. τραῦμα und τρωῦμα.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1158.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: