τυλίσσω

[1160] τυλίσσω, att. τυλίττω, 1) wulsten, aufrollen, aufwickeln, Lyc. 11, wo es der Schol. durch ἀνερευνάω erkl. – 2) beugen, biegen, ἐτυλίχϑη Theocr. 23, 54, wo v. l. ἐλυγίχϑη.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1160.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: