τυλόω

[1160] τυλόω, eine Schwiele machen, zu einer Schwiele verhärten lassen, τυλοῖ τὸ στόμα ὁ χαλινός, Xen. de re equ. 6, 9; pass. zur Schwiele werden, sich verhärten, Schwielen bekommen, ὡςεί τις μακέλᾳ τετυλωμένος ἐνδόϑι χεῖρας Theocr. 16, 32; aber ῥόπαλα [1160] σιδήρῳ τετυλωμένα, Her. 7, 63, sind mit eisernen Knoten oder Buckeln beschlagene Keulen; τετυλωμένον ὅπλον, des Priapus, Eryci. 6 (Plan. 242). – Uebtr. sich gegen Etwas abstumpfen, πρός τι.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1160-1161.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: