τυμβο-χοή

[1161] τυμβο-χοή, , oder richtiger τυμβοχόη, s. Lob. Phryn. 498 u. Spitzner zur Il. a. a. O., das Aufschütten, Aufwerfen eines Grabhügels, οὐδέ τί μιν χρεὼ ἔσται τυμβοχόης, Il. 21, 323, nach Crates, wo Bekker nach Aristarch. τυμβοχοῆσ' lies't, als inf. aor. zum Vorigen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1161.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: