τυμβό-χωστος

[1161] τυμβό-χωστος, zum Grabhügel aufgeschüttet, Soph. Ant. 841.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1161.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: