τυμβ-αύλης

[1161] τυμβ-αύλης, , der beim Begräbnisse die Flöte spielt, Sp., vgl. Perizon. ad Ael. V. H. 12, 43.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1161.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: