τυμβ-οῦχος

[1161] τυμβ-οῦχος, ein Grab inne habend, in, auf dem Grabe befindlich, κήρ, Suid. in einem Epigr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1161.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: