τυμπανίζω

[1161] τυμπανίζω, 1) die Pauke schlagen, welches bes. beim Gottesdienst der Cybele geschah; Eupol. bei Ath. IV, 183 f; Sp., auch LXX,; im pass., τυμπανίζεσϑαι κατὰ τὰς ἐξόδους, sich unter Paukenschall begleiten lassen. – 2) übh. mit dem Stocke schlagen, prügeln, VLL. u. Sp., wie N. T.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1161.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: