τυμπανό-δουπος

[1161] τυμπανό-δουπος, mit Pauken lärmend, von Pauken umlärmt, Orph. H. 13, 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1161.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: