τυννοῦτος

[1162] τυννοῦτος, ον, att. τυννουτοσί, τυννουτονί, von dem Vorigen gebildet, wie τηλικοῦτος von τηλίκος, so klein, so wenig, tantillus, Ar. Ach. 345 Equ. 1216 Nubb. 868.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1162.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: