τυντλάζω

[1162] τυντλάζω, 1) im Koth, Schlamm gehen, u. trans., mit Koth werfen, verhöhnen, Sosipat. bei Ath. IX, 378 d (v. 35). – 2) = ταράσσω, Hesych. – 3) den Weinstock behäufeln, behacken, Ar. Pax 1114.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1162.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: