τυραννικός

[1163] τυραννικός, zum Tyrannen, unbeschränkten Herrscher gehörig, ihn betreffend, ihm eigen, tyrannisch, despotisch, auch übh. königlich; ἄδην ἔλειξεν αἵματος τυραννικοῦ, Aesch. Ag. 802; τρόποισιν οὐ τυραννικοῖς ϑανών, Ch. 472; δόμος, Eur. Med. 740; στέγαι, Andr. 883, u. öfter; τυραννικὰ φρονεῖν, Ar. Vesp. 507; ὁ τυραννικὸς ἀνήρ, βίος, Plat. Phaedr. 248 e, u. öfter; ἐπίταγμα, Legg. IV, 722 e; τυραννικώτατος φύσει ὤν, Rep. IX, 576 b; καὶ κακοῦργος, Xen. Mem. 1, 2, 56.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1163.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: