τυραννο-κτόνος

[1164] τυραννο-κτόνος, den Tyrannen mordend, Tyrannenmörder, Luc. de salt. 65 Tyrannic. 1 u. a. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1164.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: