τυφλο-φόρος

[1165] τυφλο-φόρος, einen Blinden tragend; – τυφλό-φορος, pass., von einem Blinden getragen, Theocr. Syrinx (XV, 21).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1165.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: