τυφλόω

[1165] τυφλόω, 1) blind machen, blenden, des Augenlichts berauben; τινά, Her. 4, 2; Eur. Cycl. 669. – Pass. blind sein, τῶν μελλόντων τετύφλωνται φραδαί, Pind. Ol. 12, 9; ἕλκος τυφλωϑὲν ἐξ ἀγρίας δάμαρτος, Soph. Ant. 961; Her. 2, 111; τυφλοῦται περὶ τὸ φιλούμενον ὁ φιλῶν, Plat. Legg. V, 731 [1165] e. – 2) übertr., stumpf machen, verdunkeln, erfolglos machen, u. pass. erfolglos, vergeblich sein, τετύφλωται μόχϑος ἀνδρῶν, Pind. I. 4, 56; dah. γάλα τυφλοῦται, die Milch bleibt aus, von Brüsten, welche keine Milch mehr geben; eben so οὖρα τυφλοῦται, Nic. Al. 340.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1165-1166.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: