τυχεῖον

[1166] τυχεῖον, τό, bei den Byzantinern der Tempel des genius urbis od. loci, Bast ep. crit. p. 55.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1166.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: