τυχόντως

[1167] τυχόντως, adv. part. aor. II. zu τυγχάνω, von ungefähr, auf's Gerathewohl; Arist. gen. an. 4, 4; χρῆσϑαι ταῖς ἐπιβολαῖς, Pol. 38, 4, 11.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1167.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: