τύφλῑνος

[1165] τύφλῑνος od. τυφλῖνος, ὁ, eine Schlangenart, wie unsere Blindschleiche, Arist. H. A. 8, 24.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1165.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: