τύψις

[1167] τύψις, , das Schlagen, Hauen, Stoßen; auch = τύμμα; Nic. Th. 921. 933; Schol. Opp. Hal. 3, 557.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1167.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: