τῖφος

[1121] τῖφος, τό, stehendes Wasser, Sumpf, Teich, nach den alten Erkl. κάϑυγρος τόπος; Ap. Rh. 1, 127; Theocr. 25, 15. – Lycophr. 268 werden τὰ τίφη durch ἔλη, ἄλση erkl.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1121.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: