τῡρο-κόσκινον

[1164] τῡρο-κόσκινον, τό, 1) Käsesieb. – 2) eine Art Kuchen, Käsekuchen, Ath. XIV, 647 e.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1164.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: