τῡρό-νωτος

[1165] τῡρό-νωτος, mit einem Rücken von Käse, πλακοῠς, Ar. Ach. 1090.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 1165.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: