ἀέθλιος

[38] ἀέθλιος, ἵππος, ein den Kampfpreis davon tragendes Pferd, Callim. Del. 113; Archi. 24 (IX, 19); ἀεϑλίη Theogn. 257; μῆλον ἀέϑλιον, vom Apfel der Eris, Ep. ad. 326 (IX, 637).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 38.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: