ἀέλιοι

[41] ἀέλιοι, οἱ, Schwäger, deren Frauen Schwestern sind, Hes.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 41.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: