ἀέπτους

[42] ἀέπτους, Lesart des Aristoph. Bya. Iliad. 1, 567 für ἀάπτους, ἀέπτους χεῖρας, s. Scholl.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 42.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: