ἀέριος

[42] ἀέριος, ον, luftig, γένος, von Dämonen, Plat. Epin. 984 d; φύσις Arist. mund. 3; ζῶα, in der Luft lebend, ibd. 5. Bei Dichtern nebelig, s. ἠέριος; – μέγεϑος ἀέριον D. Sic. 1, 33, groß, wie die Luft, aber v. l. ἄπειρον.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 42.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: