ἀίζηλος

[52] ἀίζηλος, nach Lehrs u. Friedlaend. Ariston. 66 f. Aristarchs Lesart Iliad. 2, 318 τὸν μὲν ἀίζηλον ϑῆκεν ϑεός, ὅς περ ἔφηνεν; Zenodot ἀρίδηλον; vgl. Buttmann Lexil. 1, 247 ff.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 52.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: