ἀασί-φρων

[1] ἀασί-φρων, Lesart der Gramm. für ἀεσίφρων, w. m. s.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1.
Lizenz:
Faksimiles:
1
Kategorien: