ἀβακο-αδής

[2] ἀβακο-αδής, ές, von der Gestalt eine 6 ἄβαξ, Schol. Theocr. 7, 61.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 2.
Lizenz:
Faksimiles:
2
Kategorien: