ἀβλάστητος

[3] ἀβλάστητος u. ἄβλαστος, bei Theophr., dasselbe.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 3.
Lizenz:
Faksimiles:
3
Kategorien: