ἀβραμίς

[4] ἀβραμίς, ίδος, ἡ, Nilfisch, Opp. Hal. 1, 244. (Athen. VII, 312 b steht ἄβραμις).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 4.
Lizenz:
Faksimiles:
4
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika