ἀβροτάζω

[5] ἀβροτάζω, verfehlen, nur Iliad. 19, 65 μή πως ἀβροτάξομεν ἀλλήλοιιν | ἐρχομένω; verwandt mit ἤμβροτον, ἁμαρτάνω, f. Herodian. in den Scholl. und Buttmann Lexil. 1, 134 ff.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 5.
Lizenz:
Faksimiles:
5
Kategorien: